top of page
Image by Claudio Testa

INTERIM

Doe wat je leuk vindt, echt, het leven is te kort om het leven van een ander te leven!

Waar zijn we naartoe onderweg, wat is het doel? Hoe doen we dat met elkaar? En doen we dat met frisse zin en de juiste mindset? Lukt het ons om aan goede mensen te komen? Hoe behouden en belonen we de toppers? Of moeten we juist doorselecteren?

Er zijn wetenschappelijk artikelen en boeken voldoende geschreven die gaan over teamflow en het vergroten van de kans op succes, maar in essentie geloof ik in de driehoek: Autonomie, communicatie & focus. De drie basis ingrediënten voor een goed functionerend team wat mij betreft.

En voeg daar vertrouwen maar aan toe. Vertrouwen in elkaars capaciteiten, maar ook comfortabel genoeg zijn om te zeggen wat je echt vindt. Elkaar feedback te mogen geven (en deze te kunnen ontvangen).

Als spinnenwebben zich verenigen kunnen ze een leeuw gevangenhouden (Ethiopisch spreekwoord)
 

Dé oplossing om een succesvol team te ontwikkelen (en alle mensen te behouden) is er niet. Anders had iedereen dit wel toegepast. De grote diversiteit aan persoonlijkheden, de cultuur binnen een organisatie, het leiderschap, de historie van het team en de groepsdynamiek. Aangevuld met externe factoren zoals klanten en macro-economische omstandigheden maakt het geheel tot een complex speelveld.

De aanleiding om een interimmer aan te stellen kan praktisch van aard zijn; ''We hebben nu even niemand voor vast''. Het kan echter ook een functioneel karakter hebben;  bepaalde kennis en kunde die intern niet voorhanden is wordt tijdelijk aangetrokken. Of er ligt een concrete opdracht met daaraan gekoppelde doelstellingen.

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de ontwikkeling van (sales)teams. Van het bepalen van de richting (visie) en mensen hierin meekrijgen tot aan het behalen van gestelde targets. En van het werven van mensen (recruitment) en - opnieuw - inrichten van de organisatie erachter tot aan het reorganiseren ervan (outplacement).

Dat doe ik altijd met een open stijl van communiceren, een 'can do' mentaliteit, met scherpte en (zelf) relativerende humor.

Image by Cole Keister

Waar gaat het nou echt over? 

bottom of page